<<  Konya Tarihi ve Turistik  Yerler  >>

       

MEVLANA MÜZESİ;  Konya'da bulunan, Hz. mevlanın dergâhı ve kabri bulunan yapı kompleksinde, 1926 yılından beri faaliyet gösteren müzedir. (Yeşil Kubbe) denilen Mevlana'nın türbesi dört fil ayağı (kalın sütun) üzerine yapılmıştır.

SELÇUKLU KÖŞKÜ: Sultan Kılıç Arslan II. (1156- 1192) devrinde yapılmış ve Sultan Alaaddin Keykubat I. zamanında onarılıp genişletilmiştir. Diğer bir adı da Alaaddin Köşkü'dür. İki katlı olarak inşa edilen köşkün duvarları çini,motiflerle süslenmiştir.

       

ALAADDİN CAMİİ : Camii Konya Selçuklu devri eserlerinin en eskisi olup, Alaaddin Tepesi üzerinde inşa edilmiştir. Selçuklu Sultanı Rüknettin Mesut 1. zamanında yapımına başlanmış ve Alaaddin Keykubat 1. zamanında da  tamamlanmıştır.

KARATAY MEDRESESİ: Medrese, Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus 11. devrinde Celaleddin Karatay tarafından 1251 yılında yapılmıştır. Medresede Hadis- Tefsir- Usul-Furu gibi ilimler okutulmuştur.

       

SAHİP-ATA KÜLLİYESİ: Anadolu Selçuklu vezirlerinden. Sahip Ata Fahrettin tarafından 1258-1283 yılları arasında yaptırılmıştır. Mimarı Abdullah Kelük'tür. Külliye, Türbe, Hankah ve Hamamdan ibarettir.

HASBEY DAR'ÜL-HUFFAZI : Karamanoğulları devri eserlerinden olan Hasbey Dar'ül Huffazı  1241 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından hafızlar evi olarak yaptırılmıştır. Ve Günümüze kadar korunmuştur.

       

ŞERAFETTİN CAMİİ: Camiinin ilk banisi Şeyh Şerafettin'dir. 1444 yılında Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından onarılmıştır. 1636'da Konya'lı Mehmet Çavuşoğlu  yeniden yapmıştır.

SELİMİYE CAMİİ : Mevlânâ Türbesi yanındadır. Sultan Selim II. Şehzadeliği ve Konya Valiliği sırasında 1558'de yaptırılmaya başlanmış ve, 1587'de bitmiştir. Klasik Osmanlı mimarisinin Konya'daki en güzel örneklerinden bir tanesidir.

   

AZİZİYE CAMİİ :1671-1676 yıllarında Sultan Mehmet IV'in Muhasibi Damat Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. 1876 yılında çıkan bir yangında camii yanmış, vakfın geliri ve Sultan Abdülaziz'in yardımları ile 1891 yılında yeniden inşa ettirilmiştir.

SIRÇALI MEDRESE MÜZESİ : Sırçali Medrese 1242 yılında Bedrettin Muhlis tararından Fıkıh İlmi okutturulmak için yaptırılmıştır. avlulu Medrese tipindedir. Sanat yönünden çok zengin Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı devirlerine ait mezar taşları bulunmaktadır.

       

ETNOGRAFYA MÜZESİ : Konya giyimlerinin, el işlemelerinin, kemer, örme keseler, çeşitli etroğrafik eserlerin, silah ve sikke kolleksiyonlarının teşhir edildiği müze, Larende Caddesindedir.

KOYUNOGLU ŞEHİR MÜZESİ : 3.000 metre kare teşhir salonu bulunan müzenin birinci katında tabiat tarihi, giriş katında Anadolu Medeniyetleri, sikke bölümü ile sanat galerisi, üst katında etnografya, halı kilim ve yazma kitapları yer almaktadır.

       

ARKEOLOJİ MÜZESİ : Neolitik- Erken Bronz, Hitit, Frig, Grek, Roma ve Bizans devrine ait eserler teşhir edilmektedir, çatalhöyük, Canhasan, Erbaba, Sızma, Karahöyük, Alaaddin Tepesi'ndeki kazılardan çıkan eserler sergilenmektedir.

ÇİNİ ESERLER MÜZESİ : İ.Keykavus zamanında Emir Celalettin Karatay tarafından 1251 yılında yaptırılmıştır. İçinde Selçuklu Devri duvar çinileri,  Köşk çinileri, çini kablar, Kubadabat Sarayı duvar çinileri, Beylikler Devri ve Osmanlı Devri çinileri sergilenmektedir.

       

FASILLAR ANITI : Dünyanın en büyük kaya anıtlarından biridir. Fasıllar Anıtı Büyük Tann'yı bir dağ tapınağında iki aslan arasında gösterir.

EFLATUN PINAR : Eflatun Pınarı, Hititler döneminde kurulmuş kutsal Hitit Anıtıdır. Beyşehir'e 22 km. mesafededir. Anıt, göğü taşıyan ve yerle gök arasında ilişki kuran Tanrıları tasvir etmektedir.